Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Yazdıre-Posta

There are no translations available.

Редакционният съвет на сайта обявява конкурс сред младежите-либерали на тема „Моите права и свободи в 21 век”. Преди писменото му обявяване беше съобщен на някои младежки студентски организации. Отзова се Мехмед Хасан от София. Редакцията има намерение да публикува всички стойностни работи на тази тема, както и да обяви в края на годината награда за най-добра работа – есе, публицистична статия или друга подходяща форма.