Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Спешно, но май е смешно?

Yazdıre-Posta

Cuma, 29 Haziran 2012 10:07

There are no translations available.

инж. Марина Руменова

След цялата суматоха с лентичките, първите копки за първи, втори и не се знае кой пореден път, сега има нещо ново. Аварии и аварийни ремонти. Изненадващо в министерски съвет се сетиха, че има мостови съоръжения в не особено добро състояние. Това не е лошо, че правителството се стреми да „бди“ над сигурността на народа. Притеснително е, как точно се случва и защо точно сега? Вдигна се невероятен шум колко е трагично положението с мостовите съоръжения, едва ли не се опитват да ни внушат, че всеки момент от лекия полъх на бриз и всичко ще се разруши.

Да и това си има логично обяснение, не е просто съвпадение на време, място, събитие и хора. В края на изминалата календарна година бе променен основно Закона за обществените поръчки. Промените са в сила от месец февруари 2012 година. Не закъсняха и събитията – чл. 90 на закона дава възможност при неотложни аварийни дейности, да преминем към пряко договаряне без обявление. Колко практично и удобно – нали?

Мостовите съоръжения се стопанисват от АПИ, тя е на пряко подчинение – познайте на кой? А кой сътвори промените в закона? А кой ни разказва за лека нощ приказки от хиляда и една нощ за единадесетте опасни пътни съоръжения?

Говорят ни че : „60 милиона лева са необходими за най-спешните аварийни ремонти на мостове и виадукти, които са общо 11 на брой. Това не означава, че няма да направим процедурата по максимално прозрачния начин. Ще поканим поне 10 фирми и няма да се ограничим само до български; ще поканим и големи фирми, които имат опит в такъв тип процеси. Всички, които са готови да откликнат в тези кратки срокове, да проведем преговори, да изберем най-добрите условия за реализацията на този процес.“

Не искам да издребнявам, но авария е - сериозна повреда в съоръжение, по време на експлоатация. Аварията е нещо което настъпва внезапно и води до последствия, не позволяващи нормално протичане на работата на съоръжението. В строителството най-често след силни сеизмични въздействия – настъпват разрушения, сградата/съоръжението не са абсолютно компрометирани, но са непригодни за експлоатация. Вие къде видяхте такива мостове, а виадукти? Авария е наскоро срутилият се мост над река Струма. Да състоянието на голяма част от мостовете не е никак добро. Има обрушвания, има носеща армировка изложена на преки атмосферни влияния, има не добре направени фуги между мостовете и основното пътно платно. Да има проблемни участъци по старите отсечки на магистралите и по първокласните пътища, но това не са аварии. Проблемът е, че те не се поддържат, не се управляват адекватно. Управление и поддръжка – това е тайната. За съжаление в България тези два взаимосвързани процеса са свеждат до зимно снегопочистване, кърпене на дупки и евентуално полагане на нова пътна маркировка.

На практика, дейностите по поддръжка включват планови и аварийни възстановителни ремонти, профилактики, проверки, настройки, инспекции, а също така и дейностите по събиране и обработка на информация за състоянието на поддържаните съоръжения. Независимо от условията, при които се извършват процесите, целите винаги са едни и същи, а именно: осигуряване на надеждно, безопасно и ефективно функциониране на съоръжения, инсталации, системи за управление, средства за измерване и др. Ако погледнем чуждестранния опит, ще открием стройна и йерархична система за управление на поддръжката на сградите, системите и съоръженията, като цяло. Ще се опитам накратко да я представя:

1. Реактивна (непланирана) поддръжка;
2. Периодична (превантивна) поддръжка;
3. Поддръжка по състояние (прогнозна);
4. Проактивна поддръжка;

Реактивната поддръжка - понякога е оправдана, това на практика означава авариен и мигновен ремонт за възстановяване на експлоатационна пригодност на съоръжението.
Във всички останали случаи, това е много скъп разход, водещ до продължителни непланирани престои на съоръженията.

Всички останали методи за поддръжка изискват планиране и предварителна организация, състояща се в:
- Координиране на дейности с определена програма;
- Съставяне на списък с необходимите дейности;
- Изготвяне на работни карти и графици за поддръжка;
- Обучение на персонала;
- Осигуряване на специализирани инструменти и машини;
- Организиране на доставката и съхранението на материали;
- Следене на експлоатационния ресурс (оставащо време до основен ремонт);

- Водене и актуализиране на сервизна информация, инструкции за експлоатация и др.

Превантивна е планираната, периодично провеждана поддръжка на определен период от време. Приема се, че състоянието на едно съоръжение зависи от времето на експлоатация. Превантивната поддръжка се извършва с цел да се предотвратят възможни повреди, откази на оборудването, непланирани престои или рискове от възникване на опасна експлоатация.
Поддръжката се състои в подмяна на определени елементи, консумативи и/или проверка и пренастройки на средства за измерване, контрол и управление. Дейностите и периодиката са предварително определени в проектното ниво на съоръжението. Планирането включва изготвяне на графици, осигуряване на необходимия квалифициран персонал, сключване на сервизни договори, осигуряване на съответните специалисти, както и други специфични дейности.
Друг вид поддръжка с висока ефективност е т.нар. прогнозна поддръжка. Основната й цел е да се извършва само когато е необходимо, т.е. състоянието на поддържаните съоръжения се следи непрекъснато и дейностите по поддръжката се предприемат непосредствено преди прогнозирания край на експлоатационния живот. При този тип поддръжка е необходимо осигуряване на информация за състоянието на машинния парк и за прогнозиране на ресурса му. Системите за управление в реално време, използвани за контрол и управление на експлоатационния процес, могат да се използват като източник на информация за състоянието на съоръженията или на отделни техни елементи. Тази информация може да се допълни и с предварително планиран комплекс от диагностични инспекции.За съжаление много малко съоръжение имат такива системи.
Стратегията за поддръжка се избира още на проектния етап, повратен момент е нейното стриктно спазване. Съответно, необходимо е да съществува строга организация на работа и квалифициран персонал от самото начало на експлоатацията.

Прилагането на проактивна поддръжка изисква опитни и квалифицирани специалисти, разполагащи с известна свобода на действие и трудова организация, стимулираща инициативата. И не на последно място :

Важно условие - квалифициран персонал
Постигането на целите на поддръжката, описани в началото на материала, изискват не само добра организация на работа, съвременна техника и добра воля - от страна на стопанина, а и висока квалификация на персонала. Поддръжката би могла да се извърши само от компетентен специалист. Доказано е, че разходите за поддръжка са обратно пропорционални на квалификацията на персонала по поддръжката.

Нека се върнем на цитата от началото на материала – авария няма, описаният подход на работа в Агенция пътна инфраструктура и Министерство на регионалното развитие и благоустройството не е налице, но ще събираме от тук и от там фирми и то по покана. Не става ясно само лично по телефона ли ще се свързват министрите с управителите на фирмите. „Ще поканим поне 10 Фирми“, да ама нали съоръженията са 11, за коя фирма е промоцията- да получи два обекта. Погледнато реално нещата изглеждат малко смешни ще се опитам да ги представя в духа на станалия напоследък „модерен“ политически език: „ Абе има тука едни пари, който Дянков може да скатае, Лиле, вижте там как можем да ги вземем и да кажем, че сме свършили нещо, да има повечко журналисти. Карайте го по-бързо, че няма време и звъннете на нашите хора.

„ще поканим и големи фирми, които имат опит в такъв тип процеси“ да процесите са ясни само процента комисионна не е обявен публично.

Интересно е как за 10 дни някой може да направи адекватна оценка на състоянието , да организира ремонт, да пренасочи човешки и машинен ресурс, за дейности от такъв мащаб. Само транспортирането на крановата техника до место обекта ще отнеме поне пет – шест дни и още толкова за монтирането му. Процеса изисква време за планиране и организация. Звучи несериозно, че да две седмици може да се организира работен процес с подобен мащаб.

Прокрадва се мисълта, че авариите са добре планирани още с промяната на закона и фирмите на са случайни и са добре подготвени за „изненадващите“ решения на правителството.

Като демократична държава е редно правителството да следи и пази свободните пазари и демократичните принципи на работа. Не е редно държавния апарат да се използва за създаването на картели, да защитава и закриля подобен род споразумения, а още по-малко да участва в тях. Не е редно да създава предпоставки за монопол на пазара, използвайки държавни парични средства.