Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

За бъдещето на общия ни дом

PrintE-mail

Monday, 11 May 2009 16:09

There are no translations available.

Филиз Хюсменова

За втори път в България ще се проведат избори за Европейски парламент. За съжаление в последвалите ги две години не прочетох нито един подробен и достатъчно аналитичен техен коментар. Политическите играчи си направиха изводи сами за себе си, уроците, които трябваше да научим също остават собствена инициатива и въпрос на възможности.

Отминалите избори за Европарламент ще останат титуловани с числителното редно „първи”, а предстоящите ще бъдат белязани от националния вот за Народно събрание. В сравнение с 2007 г. това прави още по-естествено пренасянето на вътрешнополитически мнения и теми в европейската кампания. Реален е рискът национални проблеми да изместят европейската тематика и взирайки се в ежедневното да не откроим глобалната посока за Европа и за нас като част от Съюза. Не че нашите проблеми не станаха европейски след като влязохме в ЕС, но бъдещето на всички държави членки, и нашето в това число, налагат да мислим за Общността като цяло и във взаимната ни обвързаност. Чертаейки пътя на Европа, можем по-точно да начертаем и българското място в него. 

От 17 май партиите трябва да заговорят с хората за истинските приоритети на Европейския съюз /вече чух доста различни мнения по въпроса от политици/, да коментират с избирателите техните очаквания за европейската политика и да споделят визията си за Европа . 


Ако в началото на създаването си Европейският съюз е проект за запазване на мира и създаване на нови отношения между държавите, то 50 години по-късно Общността има за цел балансиран и устойчив икономически и социален прогрес, и постигане на висока степен на трудова заетост. От друга страна изследвания на нагласите на европейците показват, че те искат Европейският съюз приоритетно да се заеме с техните ежедневни проблеми – безработица, цени, защита на потребителя. Гражданите поставят акцент върху области, свързани с ежедневния и личния си живот. Има желание за подобряване на защитата в рамките на ЕС на фона на кризата.


Това е дневният ред на гражданите, той съвпада с целите на Съюза, това следва да са приоритетите на следващия парламентарен мандат. И още по-точно – нужно е да покажем какви са инструментите, за да се реализират те. 


През започващата кампания за български представители в Европарламента посланието на либералите в лицето на ДПС е, че ние сме за Европа, която трябва да даде повече стабилност – стабилност на гражданите и на Общността като цяло. Точно в момента на  икономическа криза, на демографски проблеми, на необходимост от енергийни ресурси, на фона на световните проблеми като глобалното затопляне виждаме ЕС като разумна сила, която трябва да вземе верните решения за нова стабилност и устойчиво развитие. Имаме представата, че това не се случва с магическа пръчка, че е път, който трябва да се извърви бързо и гледаме на България като неделима част от общата картина на стабилност. Затова акцент в работата на евродепутатите следва да бъде икономическо и социално възстановяване от кризата с оглед на бъдещо развитие. Гражданите очакват мъдри икономически решения, а не малки стъпки. Силната икономика ще върне работните места и ще осигури растеж и добър жизнен стандарт. Някои страни имат забележителен успех в съвместяването на икономически растеж и високи нива на социална защита - особено скандинавските страни. Нека видим какво може да научи останалата част на Европа от тях, както и от други успешни страни в света, за да се осъществи на практика сближаването на регионите и да се стопят различията в стандарта на живот. 

Освен това е твърде ясно, че икономическата мощ винаги е била определящ фактор за политическо и дипломатическо влияние. Ако искаме Европейският съюз да се превърне в еднa от главните сили на международната сцена сега е възможно да набере скорост за промяна. 


 Новата стабилност изисква по-работещи институции в ЕС, да се улесни процеса на вземане на решения, да се намали бюрократичността и да се повишат законодателните функции на Европейския парламент. Уреждането на тези въпроси минава през приемане на нов договор, с който да се извършат институционалните реформи. Така ще се засили и укрепи доверието на гражданите в европейските институции, ще се аргументира тяхната дейност и ползата им за обществото.


 Като либерали наш неотменен приоритет е гарантирането на основните права на европейските граждани и премахването на всякакви форми на дискриминация. Категорични сме в борбата с всички форми на дискриминация, расизъм и ксенофобия, трафик на хора, всякакво насилие и сме за възпитаване на толерантност и приемане на различията. Наша изконна ценност е гарантирането на свобода за реализация на всеки човек. Осигуряването на равен достъп до публичните услуги и на равен шанс за развитие на всеки човек е гаранция за бъдещето на общия ни дом.


 На тези постановки, развити в политическа платформа, стъпва ДПС в кампанията за Европейски парламент. Това е, което европейците искат да се случи, а тяхното желание е най-силният аргумент и основание да работим заедно и да живеем в света, който искаме.