Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Правилата са създадени, за да се спазват от всички

ПечатЕ-мейл

Понеделник, 30 Януари 2012 21:15

Из интервюто на британския вицепремиер Ник Клег в „Шоуто на Андрю Мар” по „Би Би Си 1”, 4 декември 2011 г. Андрю Мар интервира британския вицепремиер Ник Клег.

Андрю Мар: И така, ние сме заедно с вицепремиера Ник Клег. Добро утро.

Ник Клег: Може ли да започна с нещо много важно. Изобщо няма да се извинявам за това, че бяхме изправени пред труден избор, но при този избор предимство имаха най-бедните слоеве. В този смисъл ние споменахме, че ако изгубиш работата си без да си го заслужил...

И призракът, страхът, тревогата да останеш без работа е очевидно по-голям сега, отколкото беше за много продължителен период от време. Много хора имат познати – братовчеди, роднини, съседи, колеги – които са изгубили работата си или се притесняват за сигурността на работното си място. И мисля, че е правилно, за нас, като правителство, да вземем отношение по доходите и помощите, така че те да са актуализирани спрямо инфлацията, в ситуация пред такъв тежък избор, пред който сме изправени и при положение, че доста хора могат да останат без работа без да са го заслужили.

Андрю Мар:Вярно ли е, че избора за актуализация на доходите се наложи поради настойчивата позицията на либерал-демократите в полемиката им с консерваторите?

Ник Клег: Вижте, непрекъснато чета анализи за това кои какво казва в тези дискусии. В правителството, особено в коалиционния тип правителство, е съвсем естествено да има постоянни дискусии и дебати и т.н., но вие го приемате...

Андрю Мар: Но съпартийците ви го изтъкват като един от главните ви успехи, нали?

Ник Клег: Но ние вземаме решението колективно. През цялото време бях много открит като изразявах позицията, че когато сте изправен пред тежък избор, оставен в наследство на настоящето правителство, няма лесни решения. Още повече няма много други правителства в развития свят, които се ръководят от основния принцип за това кое е правилно за най-бедните и най-уязвимите. Това е, което ние направихме чрез актуализация на доходите за най-бедните и за най-уязвимите слоеве. И това е естествено бойно поле на британската политика – да бъдеш прям спрямо британците, че трябва да се правят икономии, да постигнем базисен консенсус от какво орязване на разходите имаме нужда и тогава да проведем истински ключов дебат за това кои са печелившите и кои са губещите.

Андрю Мар: Хората говорят за загубено десетилетие, съпоставяйки ни с държави като Япония. Но ако вашата партия излезе на следващите избори с позиция за орязване на публичните разходи равняващи се на 30 билиона лири. Между вас и консерваторите няма да има различия. Естествено сега трябва да действате като коалиционни партньори в правителството ...

Ник Клег: Вижте…

Андрю Мар: Не смятате ли?

Ник Клег: Тони Блеър и Гордън Браун продължиха политиката на Джон Мейджър за оптимизация на публичните разходи от 1997г. Никой не каза, че Тони Блеър и Джон Мейджър водят идентична политика. Доста често партиите, въпреки шума и яроста, обединяват позициите си да живеем според нуждите си като страна. Където се развие дебат, ви уверявам, либерал демократите ще бъдат изцяло независими и ние ще отстояваме позициите си в икономическата политика неповторима смес от реализъм и справедливост. Убеден съм, че ще се проведе ползотворен дебат ...

Андрю Мар: Доста хора...

Ник Клег: ... до и по време на парламентарните избори.

Андрю Мар: Но проблемът е, че хората не правят разлика между вашите позиции и тези на консерваторите. Просто ви питах за разликата между вас, а вие избягвате темата.

Ник Клег: Не, не Андрю. През изминалите минути обясних нещо, за което ще продължа да отстоявам, а именно да помогнем на най-уязвимите слоеве, което и направихме през есенната парламентарна сесия. Много се гордея с новата законодателна инициатива, с която се предоставя безплатно начално образование на всички двугодишни деца в неравностойно положение. Това е нещо, което е общоизвестно, че прокарвах тази законодателна инициатива повече от година. Така например...

Андрю Мар: Извинете...

Ник Клег: Може ли да довърша... По отношение на данъчната система, това правителство води такава политика, която дава възможност но все повече хора с ниски доходи да плащат данък общ доход, което идва направо от предната страница на манифеста на либерал демократите. Така че явно ...

Андрю Мар: По време на следващите парламентарни избори, ще излезете ли с различни тези в икономическата политика от консерваторите...

Ник Клег: Андрю нека да се позова ...

Андрю Мар: ... след 5 годишно близко сътрудничество?

Ник Клег: ... да се позова на два примера. Няма да започна да пиша ...

Андрю Мар: Не, не ... не, не.

Ник Клег: ... манифест с визия за 4 години напред, без да отчитам намаляващия бюджет през идващите няколко години. Но е ясно, например, че ако се опитаме и успеем да увеличим събираемостта, либерал демократите като партия ще бъдат все по-малко склонни да разходват средствата за военни разходи. Аз лично вярвам, и съм го доказал с дългогодишните си действия,че трябва да се обърнем към милионите пенсионери, които могат да направят малки жертви по отношение на безплатния им достъп до телевизионните канали или свободното им пътуване в градския транспорт. Върху тези въпроси нямаме постигнато съгласие в рамките на кабинета към този момент, но ще започнем дебат през идните години.

Андрю Мар: Да минем направо към темата за еврозоната.

Ник Клег: Добре.

Андрю Мар: Не смятате ли, че Ангела Меркел е права, когато настоява за създаването на фискален съюз за запазване на целостта на еврозоната?

Ник Клег: Мисля, че тя е права, когато казва, че несиметричната структура на валутния съюз трябва да се промени с оглед подсилването му...

Андрю Мар: Което от своя страна ще означава промяна на договора. Смятате ли че става въпрос за промяна на договора?

Ник Клег: Както гласи поговорката, дяволът се крие в детайлите. Винаги съм бил много прям срещу цялостна голяма промяна на договора. Отваряме кутията на Пандора, предизвикваме дебат, като казваме че хората желаят промяна на едно или друго.

Андрю Мар: Но ако националните икономики ще трябва да се подчиняват на централизирани правила, няма как договорът да не бъде променен.

Ник Клег: Наистина има достатъчно добре уредени механизми в договора. И в това се състои голямата трагедия между другото. Преди много години бях привърженик за нашето присъединяване към еврозоната...

Андрю Мар: Да.

Ник Клег: ... и бях привърженик, защото вярвах в това, което бе записано в договора, че това са правилата, които трябва да се спазват от държавите...

Андрю Мар: Променихте ли мнението си?

Ник Клег: Не, но отговорих ясно, че правилата не се спазват. Това е голямата трагедия. Демонстративно още през 2005 година френското и немското правителство сигнализираха, че правилата трябва да бъдат премахнати и не бива да се спазват. Ако първоначално правилата бяха спазвани, ние нямаше да се намираме в подобна ситуация...

Андрю Мар: Но реалността е такава ...

Ник Клег: ... и поради това е правилно те да бъдат укрепени. Бих искал правилата да бъдат укрепени с минимално суетене на институциите, защото ако не се предприемат спешни мерки, може да стане твърде късно за опазване на еврозоната...

Андрю Мар: А също така...

Ник Клег: ... не само да опазят облагите и доходите си, но и нашите също. Дилемата за нашата държава ...

Андрю Мар: Много накратко, защото привършваме времето, ако не се постигне споразумение следващата седмица, колко сериозни ще са последствията за британската икономика и за еврото?

Ник Клег: Мисля че е ...

Андрю Мар: Края на еврото ли?

Ник Клег: Мисля че ще бъде изключително тежко, ако не бъде постигнато споразумение. Вероятно не бива да бъдем ангажирани във всеки детайл, дори и незначителните. Но трябва да имаме ясна пътна карта за стабилизация, за укрепване на еврозоната. Да не забравяме, че е много важно – каквито и да са вашите виждания за Европа, работните места на 3 милиона души в страната ни са зависими от ролята ни в рамките на ЕС. Това не е нещо, което трябва да отписваме с лека ръка.

Андрю Мар: За сега наистина ви благодаря много Ник Клег.

(край на основното интервю, следва завършек на разговора в студиото след новините)

Андрю Мар: Да, да. Засега сме застрашени. Ако не постигнем споразумение за бъдещето на еврото, това може да е края на еврото. Някои от колегите ви в европейския парламент казват същото нещо.

Ник Клег: Мисля, че няма съмнение, че цялата постройка, върху която се основава еврозоната се пързаля по много тънък лед. И си мисля, че всеки знае това и именно поради това трябва да защитим британските интереси и трябва да сме уверени, че интересите ни винаги са застъпени – особено целостта на единния пазар, от който ние зависим. Всеки разумен човек би пожелал на французи, германци и други нации да го осъзнаят ...

Андрю Мар: В противен случай сме изправени пред катастрофа.

Ник Клег: ... иначе ще затънем.

Андрю Мар: Много ви благодаря, наистина.