Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
Нова книга

Политика

Партии на кило равно на дефицит на демокрация

Фели Таджер

Политическият живот в България върви по пътя на особено висока степен на неизменна турболентност. Само за три години се смениха пет правителства и три парламента. Причините за това са най-вероятно в стремеж към все по-категорично открояваща се тенденция в подмяна на политическата система на страната. Желанието е очевадно, инициаторите – също. И целта е ясна – изместване на от системни партии и все по-настъпателно и дори арогантно навлизане на новосформирани квази политически образования, обявяващи се за „нови партии”, за партии на новите модерни времена. Достигна се до там, че вече има решаващо участие на несистемните партии в управлението и перманентна демонстрация нетърпимост към традиционните партии от типа на традиционните за развитите демокрации в ЕС народни партии, либерали и социалдемократи. Това участие на квази политически структури е отличителен белег и на сегашното управление. А това, както и даго предъвкваме, няма как да се определи като полезно.

» Продължение...

Митът „ДПС е етническа партия”

Сайтът ни започва поредица от статии, посветени на митовете около ДПС, които вече по брой и количество наближават тези от старогръцката митология. Къде свършва истината и къде започва лъжата? Това ще се опитаме да потърсим в тази поредица от публикации.

Какво е мит? Това е обикновено разказ за историята, „обрасъл” с толкова много „украшения”, че трудно маже да се познае първоначалния му вид. Нещо подобно на това, в образа на един старец да познаеш момчето като първокласник. Трудна работа. Та така и истинската случка от разказ на разказ, обраства с небивалици и ето ти готов мит.

» Продължение...

История

Първичният фашизъм

Публикуваме статията на Уберто Еко, наскоро починалия италиански философ и писател, който за съжаление не доживя събитията, свързани с бежанския проблем и реакциите срещу него. Но статията му (публикувана още 2011 година) има изключително актуално звучене, пречупена през погледа на събитията в ЕС от 2016 година.

Умберто Еко

(Четиринадесет начина да се открие един черноризец)

Въпреки известната неяснота по отношение на разликите между отделните исторически форми на фашизма, мисля че е възможно да се очертае един списък от отличителни черти, типични за онова, което бих желал да наричам Първичен фашизъм, или Вечен фашизъм. Тези черти не могат да бъдат организирани в система; много от тях си противоречат, а освен това те са типични и за други видове деспотизъм или фанатизъм. Но е достатъчно да присъства само една от тях, за да стане възможно фашизмът да започне да набъбва около нея.

* * *

» Продължение...

Престъплението, наречено „Възродителен процес“

Татяна Ваксберг

(по Дойче Веле)

Навършиха се 32 години от най-масовото престъпление на българския комунизъм – насилственото преименуване на 840 000 български турци, извършено в условията на военен режим и пропагандирано като доброволен акт.

32 години е дистанция, която си струва стъписването: защо продължаваме да не разказваме на децата за случилото се тогава – въпреки всички публикувани книги с изследвания и спомени, въпреки отворените архиви и въпреки документалните и игрални филми, които бяха направени по темата? Защо в учебниците няма нищо от фактите, описани в тези документи?

» Продължение...

Категория: Нова книга