Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Конституционният съд отвори опасна процедура

PrintE-mail

Monday, 30 November 2009 16:16

There are no translations available.

Наскоро Конституционният съд на Република България излезе със свое решение, според което един мандат на ДПС и Синята коалиция си разменят местата – от Русе в Добрич и обратно. Практически нищо не се случи – във видимия слой на парламентарното представителство. Много неща обаче се случиха под това. Практически Синята коалиция загуби единствения мандат на БЗНС, а се сдоби с още един мандат за ДСБ. Така Синята коалиция практически изключи БЗНС от редиците си. С жалба на ДСБ. Понеже това засяга повече опасността от зараждане на възможни бъдещи опасни практики, ви предоставяме на вниманието два текста – този на бившия депутат от ДПС – жалба до Конституционния съд и анализа на юрист за  правното основание на подобно решение.

ЧРЕЗ

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОРИС ВЕЛЧЕВ

 

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Ж         А          Л          Б          А 

от

БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ

  

            Уважаеми госпожи и господа Конституционни съдии,

            С решение № 8 от 7 октомври 2009 г. по конституционно дело № 9 от 2009 г. Конституционният съд обяви за незаконосъобразен изборът ми на народен представител от партия „Движение за права и свободи” в 19-ти Многомандатен избирателен район – Русе. В негово изпълнение Централната избирателна комисия с Решение № НС-251 от 12 октомври 2009 г., обнародвано в ДВ, бр. 83 от 20 октомври 2009 г., промени частично изборните резултати, обявени от нея по-рано с Решения № НС-222, № НС-223 и № НС-224 от 7 юли 2009 г. за обявяване на изборните резултати от  гласуването в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

С изпълнителното решение ЦИК размести мандатите на партия „Движение за права и свободи” и коалиция „Синята коалиция” в 8-ми многомандатен избирателен район – Добрички  и в 19-ти многомандатен избирателен район – Русенски от първоначално определените. По този начин партията, от която съм издигнат, загуби своя мандат в Русенски избирателен район и придоби втори мандат в Добрички избирателен район, а „Синята коалиция” – жалбоподател по приключилото вече и цитирано по-горе конституционно дело, придоби мандат в 19-ти избирателен район и загуби мандата си в 8-ми избирателен район.

До този променен изборен резултат се достигна след частична проверка на правилността на данните от гласуването, закрепени само в един  единствен секционен протокол – на секция с номер 19-27-00-121 в град Русе. Конституционният съд намери 24 бюлетини, пуснати за „Синята коалиция”, които били погрешно отразени в протокола на СИК за друга коалиция – „За Родината – ДГИ-НЛ”. Това доведе до размяна на мандати между „ДПС” и „Синята коалиция”, чийто основен резултат бе лишаването ми от качеството на народен представител (както и на кандидата на сините – Венцислав Василев Върбанов от 8-ми Добрички многомандатен избирателен район).

След като считам, че неоснователно съм отстранен от изпълнение на правомощията ми на народен представител в 41-во Народно събрание, за мен възниква правен интерес от оспорване на изборните резултати. След като е допустимо само 24 гласа за коалиция „Синята коалиция” да доведат до рокада в мандатите в два избирателни района, намирам за законосъобразно Конституционният съд да образува в законовия 14-дневен срок от обявяване на решение № НС-251 на ЦИК и да допусне до разглеждане настоящата жалба, като извърши проверка (по подобие на осъществената по конституционно дело № 9 от 2009 г.) и окончателно да определи изборните резултати. Грешка не е била допускана само в 121 градска русенска секция. Грешки в резултатите от гласуването са допуснали и голям брой други секционни избирателни комисии, което може да бъде установено по законов ред само от Конституционния съд. Затова се обръщам към вас с настойчиво искане да извършите същата проверка, по подобие на тази по к.д. № 9/ 2009 г. във всички онези секции, където са налице основателни съмнения в коректността на преброяването на бюлетините и в правилното отразяване на данните от гласуването. Номерата на секциите излагам по-долу.

На случаен принцип прегледах протоколите от няколко секции в Русенски избирателен район. Само там, без да съпоставям секции от други райони, установих, че „Синята коалиция” е „прибавила” без основание към изборния резултат допълнителни 142 гласа. Те са погрешно завишени за няколко секции. Установих някои сериозни несъответствия в базата данни на ЦИК, които са много по-драстични от намерените от Конституционния съд 24 гласа за „Синята коалиция”. В шест от случаите в националната база данни (въз основа на които е направено разпределението на мандатите) гласовете на „Синята коалиция” е по-голям от цифрите по оригиналните извлечения  от протоколите от СИК, гр. Русе.

Например секции:

                                                           СИК                 ЦИК

19-27-00-046                 33                    40                    +7

19-27-00-052                 4                      5                      +1

19-27-00-038                 0                      17                    +17

19-27-00-024                 0                      59                    +59

19-27-00-042                 0                      55                    +55

19-27-00-075                 8                      11                    +3

                                                                                                          +142

По този начин „Синята коалиция” е получила при определяне на общия резултат и мандатите в повече от 142 гласа от реалния вот на избирателя. Затова не е случайно показното изваждане от чувала на градската русенска секция № 121 на 24 бюлетини с вот за „Синята коалиция” доведе до разместването на мандати в Русе и в Добрич.

Положението не по-различно и в други изборни секции. От направената от мен съпоставка на първоначално въведените данни от гласуването пред районните избирателни комисии и след това от операторите в ЦИК установих драстични завишения, с които „Синята коалиция” е повишила гласовете си в окончателната база-данни на ЦИК, въз основа на която са определени крайните изборни резултати и са разпределени мандатите по райони. Промените касаят данните за следните секционни избирателни комисии:  

В секционния протокол на СИК № 01-33-00-008 в 1. МИР-Благоевградски първоначално записаните гласове за „Синята коалиция”, регистрирани с пореден номер 19 в бюлетината са били „4”, а за регистрираните с номер 18 „БНС-НД” – 44 гласа. По-късно и непонятно защо ЦИК променя изборните резултати без да преброява повторно бюлетините за тази секция, като предоставя на „Синята коалиция” общо 44 гласа, а лишава „БНС-НД” от нейните 44 гласа и записва „0” и допълнително прибавя за коалиция „За Родината – ДГИ-НЛ” още 4 несъществуващи гласа.

Незаконосъобразна промяна на изборния резултат има и в секция № 03-06-04-300 в 3. МИР-Варненски. Там в окончателната база-данни на ЦИК за „Синята коалиция” първоначално въведените пред РИК 2 гласа са се превърнали в цели 23 гласа.

Изненадващо „Синята коалиция” получава бонус от 15 гласа за СИК № 06-35-00-010 в 6.МИР-Врачански, след като в секционния протокол са били записани само „0” гласа.

Отново от нулева позиция същата коалиция тръгва за СИК № 08-27-00-001 в 8.МИР-Добрички, като ЦИК и предоставя 18 гласа. По същия начин се е действало и при резултатите за СИК № 08-28-00-014 в същия многомандатен избирателен район, където също в ЦИК гласовете за „Синята коалиция” нарастват на 60, а диктуваните данни пред РИК сочат „нула” гласа от секционния протокол.

Проявата не е изолирана и за сетен път гласовете на коалицията нарастват на „13” вместо „0” в СИК № 11-19-00-024 в 11. МИР-Ловешки.                                                            

Резултатите в две секции 22.МИР-Смолянски: СИК № 22-02-00-013 и в СИК № 22-10-00-007, гласовете от „0” са нараснали на „3”.

Увеличение с „един” глас има за СИК № 27-07-00-012  в 27. МИР-Старозагорски и с „пет” гласа за СИК № 27-12-00-003.

По този начин, без да има повторно преброяване на действителните бюлетини за цитираните по-горе секции ЦИК без основание предоставя на „Синята коалиция” допълнително с цели +179 гласа. Като ги прибавим към намерените в Русенски МИР още +142 гласа се получава, че „Синята коалиция” незаконосъобразно се е обогатила с +321 гласа и то само за  няколко секции в страната, след като преброените бюлетини за тази коалиция са били по-малко.

Същевременно партия „Движение за права и свободи” е била силно ощетена от ЦИК, след като първоначално въведените пред РИК – гр. Стара Загора 272 гласа са били сведени до „нула” в окончателната база данни за СИК № 27-31-00-100.

Партията е лишена и от първоначално въведените пред РИК 38 гласа в секционен протокол за СИК № 25-46-21-034 в 25. МИР – София.

С два гласа понижение – от „6 на „2” „ДПС” е лишена в СИК № 05-09-00-038 в 5.МИР-Видински.

По този начин „Движение за права и свободи” е лишена от подадените от нейните гласоподаватели минус 314 гласа. Може би занижението не е голямо, но при допълнителните 24 гласа за друга коалиция, увеличение с 321 гласа преди обявяване на изборните резултати и понижение за „ДПС” не е изненадващо защо бяха разменени мандатите в 19.МИР-Русенски и в 8.МИР-Добрички.  

Промени в окончателните данни с резултатите от гласуването, създадени от ЦИК и различни от първоначално въведените пред РИК и записани в секционните протоколи има и за други партии и коалиции, които не ви излагам.

Моля Ви да вземете предвид посочените от мен несъответствия като определите точно резултатите от гласуването в изборите за народни представители и да не допускате незаконосъобразна промяна в поименния състав на българския парламент, след като има внушително допълнение от 142 гласа, открити в едва 6 секции на град Русе и на 185 гласа за „Синята коалиция” в 10 секции в страната. Смятам за недопустимо намерените от Конституционния съд 24 гласа за “Синята коалиция” да налагат сериозни промени и да ме лишат от качеството ми на народен представител, след като са налице данни за предварително завишение от ОБЩО 321 ГЛАСА.

Всеобхватността на проверката ще доведе до законосъобразен и лишен от всякакви съмнения изборен резултат от проведените на 5 юли 2009 г. парламентарни избори и ще разреши с необходимата устойчивост разпределението на мандатите по райони. Само чрез едно задълбочено изследване на законността на изборните резултати в ограничен кръг от секции – тринадесет (,а не във всичките 11 589 секции в страната,) Конституционният съд може да изправи допуснатите грешки и завинаги да разсее съмненията, възникнали след частичната проверка на единична секция № 19-27-00-121, избрана от „Синята коалиция”.

 

Уважаеми Конституционни съдии,

Оспорвам законността на изборните резултати, отразени в Решение № НС-251 от 12 октомври 2009 г. на ЦИК, с което се изменят решения с номера НС-222, НС-223 и НС-224- всички от 7 юли 2009 г., тъй като не отразява действителните изборни резултати от гласуването на проведените на 5 юли 2009 г. избори за народни представители.

Оспорвам законността на избора на народния представител Михаил Рашков Михайлов от 19-ти МИР-Русенски, издигнат от коалиция „Синята коалиция”, както и изборните резултати, записани в цитираните от мен 19 секционни протоколи.

Моля да допуснете до разглеждане подадената от мен жалба, като образувате конституционно дело, по което да извършите непосредствена проверка на резултатите от гласуването и установите чрез преброяване действителните изборни резултати  за секциите, посочени по-горе. Моля да разпоредите предаването на чувалите с изборните книжа и материали за всички цитирани в настоящата жалба секции, като назначите експерти за преброяване на бюлетините само за онези партии и коалиции, чийто резултати в секционните протоколи са въведени в базата- данни на ЦИК неправомерно.

                                               

 

 

 С уважение:                                                     Бюрхан Абазов