Права и свободи на лицата, принадлежащи към национални малцинства и хората с увреждания

Печат

Права и свободи на лицата, принадлежащи към национални малцинства и хората с увреждания Права и свободи на лицата, принадлежащи към национални малцинства и хората с увреждания

 

София,  2004

pdf Цялото издание в  PDF формат:   Права и свободи на лицата, принадлежащи към национални малцинства и хората с увреждания 395.10 Kb