Годишни финансови отчети

Печат

Фондация  "ХЕРМЕС"


pdfГодишен финансов отчет за 2016г.

pdfГодишна данъчна декларация за 2015г.

pdfСчетоводен баланс за 2015г.

pdfГодишна данъчна декларация за 2014г.

pdfСчетоводен баланс за 2014г.

 

Фондация  "ЛИБЕРАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ"


pdfГодишен финансов отчет за 2016г.

pdfГодишна данъчна декларация за 2015г. 

pdfСчетоводен баланс за 2015г.

pdfГодишна данъчна декларация за 2014г.

pdfСчетоводен баланс за 2014г.

 

Фондация  "ФОНДАЦИЯ ФИЛИЗ 97"


pdfГодишен финансов отчет за 2016г.

pdfГодишна данъчна декларация за 2015г.

pdfСчетоводен баланс за 2015г.

pdfГодишна данъчна декларация за 2014г.

pdfСчетоводен баланс за 2014г.